O firmie 

Zakład Usług Geotechnicznych „GEO-RES” powstał w 2009 r z myślą o nowych inwestycjach w budownictwie, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi geotechniczne, zarówno w regionie Podkarpacia jak również Polski południowo – wschodniej. Firma wykonuje kompleksowo dokumentacje geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne) oraz dokumentacje geologiczno – inżynierskie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa:

 • mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego,
 • przemysłowego i handlowego (hale produkcyjne, magazynowe obiekty biurowe, sklepy),
 • infrastruktury technicznej (wodociągi i kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, sieci gazociągowe, wieże telekomunikacyjne, sieci energetyczne i związane z nimi obiekty),
 • związanego z ochroną środowiska (składowiska odpadów),
 • dróg i mostów,
 • parkingów i boisk , dróg dojazdowych i placów,
 • terenów osuwiskowych. Ponadto  świadczymy kompleksowe usługi w zakresie opracowania:
 • dokumentacji i ekspertyz hydrogeologicznych,
 • projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych na potrzeby wykonania pomp ciepła oraz głębokich uziomów ochrony katodowej gazociągów,
 • operatów wodnoprawnych,
 • dokumentacji środowiskowych wymaganych w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Posiadamy doświadczoną kadrę specjalistów i inżynierów, mającą na swoim koncie szereg opracowań z zakresu geologii i geotechniki oraz legitymującą się uprawnieniami państwowymi do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami hydrogeologicznymi i geologiczno – inżynierskimi. Ponadto firma na bieżąco poszerza swoje możliwości w zakresie specjalistycznych badań warunków gruntowo-wodnych podłoża, poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczo – pomiarowej oraz udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, poszerzających wiedzę z zakresu nowoczesnych metod badawczych w geotechnice, geologii i hydrogeologii. 
Zagadnienia i problemy dotycząc szeroko pojętej ochrony środowiska, rozwiązujemy we współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin obejmujących nauki przyrodnicze m.in. geografii, biologii, leśnictwa, ochrony i inżynierii środowiska, akustyki.

Zapraszamy do współpracy

Wieloletnie doświadczenie zobowiązuje do profesjonalizmu

9

Lat doświadczenia

+1000

Wykonanych zleceń

50000+

Przejechanych kM

1000+

Zadowolonych klientów

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroka ofertą

Wiercenia i sondowania

Badania geofizyczne

Opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne

Projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne

Badania zagęszczenia i nośności gruntów przy użyciu:
- sondy udarowo-obrotowej typu SLVT
- sondy dynamicznej lekkiej DPL (SD-10)

- sondy CPT, CPT-u
- lekkiej płyty dynamicznej HMP LFG - SD
- płyty statycznej VSS

Badania laboratoryjne gruntów

Badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję

Geotechniczna obsługa inwestycji budowlanych (odbiory wykopów fundamentowych, nasypów, zasypek i podsypek)

Doradztwo geotechniczne (rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji)

Obliczenia stateczności skarp i zboczy, w tym osuwiskowych

Ponadto z myślą o osobach prywatnych, wprowadziliśmy usługę szybkiego doradztwa geotechnicznego przy zakupie działki, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, obejmującą wykonanie kompletnej lub uproszczonej opinii geotechnicznej.

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej firma wykonuje:

 • karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • operaty wodnoprawne

Realizacje

Poznaj wybrane realizacje z poprzednich lat

2018

 • Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Pęczelice gmina Busko-Zdrój...

2017

 • Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia dla projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegającej na budowie mostu na potoku Kłopotnica...

2016

 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie w miejscu posadowienia projektowanego budynku usługowego przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie...

2015

 • Projekt geotechniczny określający geotechniczne warunki posadowienia projektowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Podchorążych w Krośnie...

2014

 • Projekt geotechniczny określający geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej uzbrojenia osiedla „Księże Górki” w Łańcucie...

2013

 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w miejscu posadowienia projektowanego budynku handlowo-usługowego w miejscowości Wólka Niedźwiedzka gm. Sokołów Małopolski...

2012

 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w miejscu posadowienia projektowanego budynku usługowego wraz z infrastrukturą przy ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie...

2011

 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w miejscu posadowienia projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Adamówka gm. Adamówka...

Galeria